Informacja dot. sieci szkół prowadzonych przez Gminę Lubin

Informacja w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin obowiązującą od dnia 1 września 2017r. oraz planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubin od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. wraz z informacją o granicach obwodów tych szkół.

Załącznik:

1. – Informacja.pdf ( 569.95 KB)