Informacja dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

pszokInformujemy, iż od dnia 01.09.2015 r. mieszczący się dotychczas w Kłopotowie 26b Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) nie przyjmuje bezpłatnie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubin.

Przedmiotowy Punkt był utworzony tylko na czas obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawartej z konsorcjum firm A.S.A Eko Polska Sp. z o. o. oraz PUK van Gansewinkel Legnica sp. z o. o.

Współpraca z ww. firmami zakończyła się w dniu 31.08.2015 r. Obecnie jest tam prowadzona działalność przez przedsiębiorcę prywatnego (R-Power sp. z o. o.).

W dniu 01.09.2015 r. została podpisana nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która przewiduje utworzenie nowego Punktu.

Adres nowego PSZOK, godziny otwarcia zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po uzyskaniu informacji od firmy oraz otrzymaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji na jego funkcjonowanie. Nowa firma ma czas na utworzenie PSZOK do dnia 01.12.2015 r.