Informacja dot. odbioru odpadów od dnia 1 września 2015 r.

W związku ze zmianą od dnia 01.09.2015 r. systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubin oraz rozpoczęciem świadczenia tej usługi przez nowego przedsiębiorcę – konsorcjum firm Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. z Lubina oraz A.S.A. Eko Polska sp. z o. o. z Zabrza – mogą na na początku tego miesiąca pojawić się chwilowe niedogodności związane z odbiorem odpadów.

Najtrudniejszy będzie okres przejściowy, pomiędzy zabraniem „dzwonów” na odpady segregowane z poszczególnych miejscowości i dostarczeniem worków służących do selektywnej zbiórki odpadów przez nową firmę.

Przepraszamy za te chwilowe uciążliwości, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość i cierpliwość w tym czasie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej Gminie.”

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Lubinie