Informacja dla mieszkańców Gminy Lubin – PSZOK

Z uwagi na trwające prace po pożarze na składowisku odpadów w Kłopotowie, informujemy mieszkańców Gminy Lubin, którzy zamierzają oddać posegregowanie odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kłopotowie 26b o kontakt telefoniczny z Panem Robertem Sacewiczem, dyrektorem generalnym R-Power Polska – tel. 502-121-056 (w przypadku, gdy PSZOK będzie zamknięty).

(MB)