Informacja dla mieszkańców Gminy Lubin

dotyczącą obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących z drogami publicznymi.