Informacja

 Koła Łowieckiego DZIK o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego na terenie położonego w gminie Lubin obwodu nr 88 w dniu 26 stycznia 2019 r.