Informacja

o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne „wznowienie punktów granicznych części działki nr 197 w Gorzelinie”.