Informacja

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU do zamieszczenia na stronie