Informacja

o udzieleniu zamówienia na prace geodezyjne: podział nieruchomości nr 567/1 w Chróstniku oraz podział nieruchomości nr 85 w Składowicach