Informacja

 o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzeczyn Mały na działce nr 256/11 i nr 256/18 oraz Krzeczyn Wielki na działce nr 935 – sieć elektroenergetyczna 0,4 kV”