Informacja

 o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Księginice na dz. nr 219 i 220”