Informacja

o udzieleniu zamówienia na usługi geodezyjne: podział nieruchomości nr 244/1 w Niemstowie, inwentaryzacja przybudówki do budynku mieszkalnego na nieruchomości nr 125 w Składowicach, aktualizacja użytków gruntowych nieruchomości nr 590/5 w Niemstowie.