Informacja

 o obowiązku i konieczności przeprowadzania przeglądu stanu lasów celem określenia rozmiaru szkód i zagrożeń oraz podjęcia stosownych działań