Informacja

 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez PGKGL Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dn. 11.12.2012 r. znak RO.6341.51.2012 oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie nr 4/2019 z dnia 2.01.2019 r. znak: WR.ZUZ.421.218.2.2018.AK dot. pozwolenia wodnoprawnego.