Informacja

 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez PGKGL Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dn. 31.12.2010 r. znak DAR.6223/47-2/10 oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie nr 3/2019 z dnia 2.01.2019 r. znak: WR.ZUZ.1.421.218.1.2018.AK dot. pozwolenia wodnoprawnego.