Informacja

 Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego”.