Informacja

 o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: „Prace geodezyjno-kartograficzne polegające na opracowaniu dokumentacji do wniosku z zmianę granic gminy Lubin w związku z uchwałą Rady Gminy Lubin nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018 r.”