Informacja

 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. UWAGA – zmiana ustawy i NOWY WZÓR WNIOSKU