III Forum Rolnicze

Zapraszamy rolników i hodowców z Gminy Lubin do udziału w Forum Rolniczym organizowanym pod patronatem Tadeusza Kielana wójta Gminy Lubin oraz Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się 13 marca  godz. 10 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działacze samorządu terytorialnego i rolniczego, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych oraz związków działających w otoczeniu rolnictwa.

Główne tematy, które znajdują się w programie forum to:

  • działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ,
  • zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
  • zmiany w płatnościach bezpośrednich w 2019 roku,
  • zmiany w delimitacji obszarów ONW,
  • utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy Lubin,

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich chętnych rolników i hodowców.

(EJ)