II przetarg na osiem działek w Chróstniku

Wójt Gminy Lubin ogłasza II ustny nieograniczony  przetarg  na działki w Chróstniku.  Działki mają kształt czworoboku zbliżonego kształtem do trapezu. Sąsiedztwo stanowią: droga krajowa oraz droga gminna. W obrębie każdej z działek znajduje się po kilka drzew, o wartości handlowej porównywalnej z kosztami wycinki.

Osiem działek wystawionych jest sprzedaży jest teraz dzierżawionych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki  znajdują się w jednostce KS1 i przeznaczone są pod obiekty i urządzenia komunikacji – parkingi i zieleń nieurządzoną.

  • Działka nr 328/20 pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna.
  • Działka nr 328/21 pozbawiona jest zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. W obrębie działki znajdują tymczasowe nietrwale związane z gruntem obiekty budowlane o konstrukcji drewnianej pełniące funkcje budynku gospodarczego oraz wiaty, stanowiące własność aktualnego dzierżawcy. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna.
  • Działka nr 328/22 pozbawiona jest zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. W obrębie działki znajduje się tymczasowy nietrwale związany z gruntem obiekt budowlany o konstrukcji drewnianej pełniący funkcję budynku gospodarczego (w części obrysu). Na terenie działki znajdują się ule oraz skład drewna, stanowiące własność aktualnego dzierżawcy. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna.
  • Działka nr 328/23 pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Na terenie działki znajduje się skład drewna oraz parking samochodowy, stanowiące własność aktualnego dzierżawcy. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna oraz wodociągowa.
  • Działka nr 328/24 pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna oraz wodociągowa.
  • Działka nr 328/25 pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna oraz wodociągowa.
  • W obrębie działki nr 328/26 znajdują się obiekty: budynek gospodarczo – letniskowy oraz basen. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna, wodociągowa oraz podziemny bezodpływowy zbiornik na ścieki.
  • Działka nr 328/27 pozbawiona jest zabudowy kubaturowej. Przez działkę przebiega podziemna sieć teletechniczna oraz wodociągowa.

Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 marca 2018 r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pierwszy przetarg odbył się 24 stycznia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.  Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.

Przetarg II Chróstnik