II otwarty bieg Oborska Pętla

W niedziele zorganizowano kolejną edycję Oborskiej Pętli. Organizatorami biegu było Stowarzyszenie Madness i Klub Sportowy KGHM ZG RUN, a partnerami Gmina Lubin oraz sołtys Krzysztof Kandut i Rada Sołecka wsi Obora.

Bieg II Oborska Pętla miał charakter otwarty. Uczestnikami były osoby minimum w wieku 15 lat i więcej. Na starcie stanęło prawie 200 uczestników biegach na dystansie 5 i 10 kilometrów. Na starcie oglądaliśmy biegnące całe rodziny, które ten bieg potraktowały jako świetną formę spędzania wolnego czasu. Organizatorzy włożyli bardzo dużo wysiłku w jak najlepsze przygotowanie tak dużej imprezy sportowej, zapewniając wiele dodatkowych atrakcji. Były m.in. animacje dla dzieci, pokaz pierwszej pomocy, loteria fantowa.W czasie biegu odbyła się też akcja charytatywna – zbiórka pieniężna na leczenie Gai Nowak.

Mamy nadzieję, że to wspaniałe wydarzenie wpisze się trwale w kalendarz imprez sportowych na terenie naszej gminy.

Poniżej publikujemy wyniki zawodów, ich sędzią głównym był Wojciech Chmielewski.

5km kobiety – open

 1. Sara Gościewicz
 2. Kamila Żołędziewska
 3. Anna Chodorowska

5km mężczyźni – open

 1. Tobiasz Belgrau
 2. Mariusz Tokarczyk
 3. Przemysław Jażło

10km kobiety – open

 1. Ewa Grzesik
 2. Ewelina Łozowska
 3. Katarzyna Czesnakowicz

10km mężczyźni – open

 1. Piotr Ławicki
 2. Mateusz Szczepański
 3. Emil Matejczuk

5km – mieszkańcy Obory

 1. Grzegorz Wojciechowski
 2. Oskar Cierlik
 3. Jarosław Cierlik
 4. Krzysztof Kandut – Sołtys

10km- mieszkańcy Obory

 1. Piotr Ławicki
 2. Marcin Bulerski
 3. Agnieszka Pilewa- Chmielewska

5km – KGHM

 1. Mateusz Jaworski
 2. Tomasz Sworacki
 3. Paweł Szczerba

10km – KGHM

 1. Mateusz Szczepański
 2. Emil Matejczuk
 3. Krzysztof Kądziołka

5km – Madness Stowarzyszenie

 1. Kamil Korduba
 2. Oskar Cierlik
 3. Izabela Burkiewicz

(JT)