II Gminne Forum Rolnicze

W świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora zorganizowano II Gminne Forum Rolnicze pod patronatem wójta Gminy Lubin oraz Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wzięli w nim udział rolnicy i hodowcy z naszego regionu a także przedstawiciele  wielu instytucji zajmujących się tematyką rolnictwa.  

Oprócz przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, w miejscowości Obora spotkali się także  działacze samorządu terytorialnego i rolniczego, przedstawiciele organizacji społeczno zawodowych i  nadleśnictw.  W forum wziął także udział Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy w Lubinie oraz Jan Olejnik przewodniczący komisji rolnej i ochrony środowiska Rady Gminy w Lubinie.

– Takie spotkania są potrzebne, żeby wymienić najnowsze informacje i pomóc rolnikom w dostępnie do różnych źródeł finansowania, żeby ich praca była jak najlepiej opłacalna. Cieszę się, że spotykamy się w takim gronie już po raz drugi w tym roku. Są z nami przedstawiciele różnych szczebli instytucji i wszyscy liczymy na bardzo dobrą wymianę informacji – mówił Tadeusz Kielan wójt  Gminy Lubin.

Spotkanie rozpoczęło się od bardzo miłej uroczystości wręczenia odznaczeń w czterech kategoriach.  Doceniono 12 młodych rolników dyplomami i odznakami Dolnośląskiej Izby Rolniczej.  20 rolników otrzymało specjalne tabliczki i podziękowania od wójta Gminy Lubin i prezesa DIR.  W podobny sposób doceniono także czterech przedsiębiorców. Przyznano także trzy medale „Zasłużeni dla DIR” rolnikom ze Składowic, Szklar Górnych i Bukownej.

Rozmawiano na wiele spraw bieżących oraz m.in. o rozdysponowaniu gruntów z zasobu Skarbu Państwa, pomocy klęskowej po letniej suszy, płatnościach bezpośrednich , kredytach klęskowych, ubezpieczeniach,  czy też pracach melioracyjnych na terenie Gminy Lubin.

(SR)