II edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza do zgłaszania kandydatów do II edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. To honorowe wyróżnienie jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz wspierających pion edukacyjny IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy zgłaszać osobiście lub pocztą do 20 sierpnia 2020 r. na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej

ul. Długosza 48  51-162 Wrocław

z dopiskiem „Świadek Historii”

Dodatkowych informacji udziela Jerzy Rudnicki:jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl tel: 71 326 97 62.

SWIADEK_Indywidualny_FORMULARZ

SWIADEK_Instytucje_FORMULARZ

SWIADEK_Zgoda_Oswiadczenie