I Sesja Rady Gminy Lubin kadencji 2018-2023

W najbliższą środę 21 listopada 2018 r. odbędzie się uroczysta sesja Rada Gminy Lubin, podczas której zaprzysiężeni zostaną wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz nowo wybrani radni. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

Sesja zwołana została na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r.

Porządek obrad przewiduje wręczenie nowo wybranym radnym oraz nowo wybranemu wójtowi zaświadczeń o wyborze oraz złożenie przez nich ślubowania. Podczas sesji radni dokonają wyboru przewodniczącego Rady Gminy oraz wiceprzewodniczących.

Po raz pierwszy Rada Gminy została wybrana na pięć lat. Dotychczas kadencja trwała rok krócej.

W październikowych wyborach Tadeusz Kielan uzyskał 58,34 proc. głosów, co dało mu wygraną już w pierwszej turze. Komitet KWW Tadeusz Kielan uzyskał 12 mandatów w 15-osobowej Radzie Gminy Lubin.

(MG)