I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Krzeczynie Małym

WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Krzeczynie Małym. Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 marca 2016 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

Lp.

Położenie gmina Lubin

Nr KW

Nr działki

Powierzchnia

działki w m²

Cena wywoławcza

netto w zł

Wysokość wadium w zł

Godzina

przetargu

1

Krzeczyn Mały

LE1U/00039741/2

256/9

1872 m²

64 100,00

6 500,00

10.00

2

Krzeczyn Mały

LE1U/00039741/2

256/12

930 m²

34 900,00

3 500,00

10.30

3

Krzeczyn Mały

LE1U/00039741/2

256/15

987 m²

40 000,00

4 000,00

11.00

  • Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.

    • Wójt Gminy Lubin zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

    • Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

    Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.