Holenderskie śmieci zatrzymane w Kłopotowie

Zatrzymany został kolejny tir usiłujący wwieźć odpady na teren składowiska w Kłopotowie. Tym razem – jak ustaliły policja i Inspekcja Ochrony Środowiska – śmieci pochodziły z Holandii.

Choć firmie R-Power przed ponad rokiem cofnięto pozwolenie na gromadzenie odpadów w Kłopotowie – proceder trwa. Dwa tiry zatrzymane zostały 7 września b.r., dziś bramę wysypiska chciał przekroczyć kolejny ciężarowy samochód. Jego wjazd udaremniony został przez policję i Inspekcję Ochrony Środowiska. Z dokumentów przewozowych tira wynikało, że odpady pochodziły z Holandii. Transport zatrzymano i skierowano na policyjny parking.

Zgromadzony materiał dowodowy trafi do prokuratury w Głogowie, która prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie. Jego pierwsza część obejmująca okres od 1 stycznia 2015 r. do 8 stycznia 2016 r. zakończyła się skierowaniem przez śledczych aktu oskarżenia do sądu w Lubinie. Właścicielowi i dyrektorowi zarządzającemu Spółki R-Power postawiono zarzut m.in. składowania odpadów niebezpiecznych, w warunkach do tego nieprzeznaczonych, co mogło stanowić zagrożenia dla zdrowia mieszkających tam osób, poprzez zanieczyszczenie gleby i wody.

(MG)