Historyczna kopuła wróciła na wieżę kościoła w Gogołowicach

Rozpoczęta w 2007 roku renowacja piętnastowiecznego Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gogołowicach dobiega końca. Dzięki dotacji Gminy Lubin – na wieży kościoła pojawił się odtworzony  zabytkowy hełm, który góruje nad miejscowością.

Restauracja świątyni pochłonęła już ponad 663 tys. zł. Pieniądze pochodzą z dotacji zewnętrznych, ale olbrzymi wkład mają także mieszkańcy.

Kościół wymagał gruntownej przebudowy. Południowa ściana prezbiterium groziła zawaleniem, a pęknięcia konstrukcji nośnej oraz kamiennych fundamentów spowodowały rozszczelnienie dachu.

– Projektanci, którzy wykonywali dla nas dokumentację techniczną, powiedzieli, że oni nie weszliby do  tego kościoła, bo stanowi zagrożenie. Mieli rację, w trakcie wzmocnienia ścian potwierdziły się ich słowa. Niewiele brakowało, by konstrukcja się zawaliła, ale szczęśliwie udało się ją uratować – wspomina Wanda Dobrzyńska,  prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice i przewodnicząca Rady Parafialnej.

Dzięki wsparciu m.in. Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Lubin oraz mieszkańców udało się wzmocnić fundamenty i ściany, wyremontowany został dach i częściowo wieża. Ostatni etap prac polegał na montażu hełmu, który odtworzony został według XV-wiecznego pierwowzoru. By prace na wieży mogły się ostatecznie zakończyć brakuje niecałych 60 tys. zł.

– Pukamy do różnych drzwi. Złożyliśmy wniosek do Fundacji Polskiej Miedzi, będziemy rozmawiać z panem wójtem, zrobimy wszystko, by zdobyć te pieniądze. Brakuje tak niewiele, że nie możemy się poddać – dodaje Wanda Dobrzyńska.

Na renowację kościoła w Gogołowicach Gmina Lubin przeznaczyła już 164 tys. zł. Wśród donatorów znalazła się także m.in. Legnicka Kuria Biskupia o raz Fundacja „Polska Miedź”.