Harmonogram odbioru odpadów wrzesień – grudzień

W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami, która wchodzi w życie 1 września przygotowany został nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubin. Przypominamy, że dzwony czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów przestaną istnieć. Zacznie obowiązywać system workowy, co oznacza, że plastik, papier i szkło oraz odpady biodegradowalne (tj.trawa, liście) będą obierane bezpośrednio z terenu nieruchomości, tak, jak dotychczas obierane były odpady zmieszane.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych IX-XII 2015 r.