Harmonogram odbioru odpadów marzec – grudzień 2020

Gmina Lubin informuje, że od 1 marca 2020 r. obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów.  Załączona informacja zawiera również terminy zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

Informujemy, iż w celu ułatwienia Mieszkańcom naszej Gminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin będzie odbierać w/w odpady sprzed posesji, po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do tutejszego urzędu. Zgłoszenia należy dokonać do 7 dni przed terminem odbioru odpadów wyznaczonym w harmonogramie. Adres nieruchomości do odbioru odpadów należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 76 84 03 126 lub pisemnie drogą elektroniczną: kalinska@archiwum.ug.lubin.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3 6, 59-300 Lubin. Można to zrobić także u sołtysa swojej miejscowości.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 (od III do XII 2020 r.)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 (od III do XII 2020 r.)