GZUKIM wymienia pojemniki na śmieci

W związku z przejęciem od 1 lipca 2017 r. gospodarki odpadami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o. już w czerwcu rozpoczęła się wymiana pojemników na odpady zmieszane.

Dotychczas usługi związane z wywozem nieczystości świadczyły podmioty zewnętrzne. Teraz będzie to zadanie PGK GL.  W związku z tym dotychczas używane pojemniki na odpady zmieszane zabrane zostaną przez konsorcjum ASA-MPO, a gminna spółka już ustawia swoje.

Ponad 2 tys. pojemników trafiło już do właścicieli nieruchomości, kolejne 3 tys. rozwiezionych zostanie do końca czerwca.

Informacje o terminach dostawy pojemników do mieszkańców poszczególnych wsi Gminy Lubin przekazywane są sołtysom z dwudniowym wyprzedzeniem.

W przypadków worków nie będzie zmian, tyle nowych zostanie dostarczonych od 1 lipca, ile zabranych zostanie pełnych. Wyjątkiem są worki na odpady biodegradowalne, które dostarczane są i odbierane w ilości dwóch sztuk na jeden transport czyli czterech worków miesięcznie.

(GZUKiM/MG)