Awaria usunięta

Przerwa w zasileniu energią elektryczną spowodowała awarię telefonów i Internetu w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Ksieginicach, która trwała przez ok półtorej godziny. Obecnie działają wszystkie stacjonarne telefony. Przypominamy, że po godz. 15.00 kontakt możliwy pod alarmowym numerem telefonu 691 944 023.