Granty dla sportowców

Nawet 10 tysięcy złotych dofinansowania może otrzymać organizacja pozarządowa w ramach konkursu pn. „Bank Młodych Mistrzów Sportu”. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na organizację olimpiad, czy drużynowych zawodów sportowych. Termin złożenia wniosku mija 13 lutego 2017 r. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.

Program „Bank Młodych Mistrzów Sportu” ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Organizatorzy chcą zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia.

Organizacje, które otrzymają dofinansowanie, będą mogły przeznaczyć pieniądze na drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady, czy turnieje sportowe. Dofinansowania nie będzie można przeznaczyć m.in. na zagraniczne wyjazdy drużyn, czy wyposażenia hal sportowych, boisk itp.

Konkurs grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”, polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10 tysięcy złotych.

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie: http://granty.fundacja.bzwbk.pl/, do 13 lutego 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 marca 2017 r. na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.bzwbk.pl

Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-mlodych-mistrzow-sportu/

Organizatorem konkursu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu” jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, KRS 0000120807 we współpracy z Bankiem Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, KRS 0000008723.

Więcej informacji o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znaleźć można na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r