Grający w warcaby pilnie poszukiwani!

W związku z organizacją wyjazdu reprezentacji Gminy Lubin na Strefowy Turniej Warcabowy, rozgrywany na planszach 100-polowych prowadzone są zapisy osób chętnych, które chciałyby wziąć udział w turnieju. Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numer telefonu 693 534 841.

 R E G U L A M I N

Rozgrywek w Warcabach 100- polowych rozgrywanych w ramach XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi eliminacje strefy III i IV pod patronatem Burmistrza Miasta Środa Śląska

  1. CEL:

popularyzacja gry w warcaby 100 – polowe w woj. dolnośląskim

wyłonienie najlepszych zawodników(czek)do udziału w Finale Dolnośląskim.

  1. ORGANIZATORZY:

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS Wrocław

–       Rada Miejsko -Gminna Z LZS w Środzie Śląskiej

–       Zespół Szkół w Ciechowie

3.TERMIN I MIEJSCE:

17.10.2015 r. / sobota / Zespół Szkół w Ciechowie ul. Średzka 1 (gmina Środa Śląska )

–   do godz. 10.00 – przyjmowanie zgłoszeń,

–   godz.       10.30 – rozpoczęcie rozgrywek.

  1. UCZESTNICTWO:

Prawo gry ma: pierwszych ośmiu zawodników (czek) z eliminacji powiatowych w poszczególnych kategoriach .

Zawody zostaną rozegrane w n/w kategoriach kobiet i mężczyzn

orlik                               2005 i młodsi

młodzik                         2002- 2004

junior młodszy             1999 – 2001

junior                            1996 – 1998

senior                           1995 i starsi

bez względu na ranking zawodników.

 

  1. SYSTEM ROZGRYWEK.

System rozgrywek w zależności od ilości zawodników.

Szczegółowy sposób rozegrania turnieju zostanie podany przez Sędziego Głównego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów .

 

  1. SPRAWY FINANSOWE

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza częściowe koszty organizacyjne i nagród honorowych w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego .

Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące ,bądź sami uczestnicy.

 

  1. NAGRODY : za miejsca 1- 3 : medale i dyplomy .

Czterech najlepszych zawodników /czek w swoich kategoriach uzyska prawo startu w Finale Dolnośląskim (14.11.2015 r. w Żarowie, powiat Świdnica ).

 

  1. SPRAWY RÓŻNE:

W sprawach szczególnych decyduje Sędzia Główny Turnieju w porozumieniu z organizatorem.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.

 

ORGANIZATORZY