Gospodynie z Osieka wyróżnione

galaGospodynie z Osieka zostały wyróżnione podczas Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich. Gala połączona była z IX Festiwalem Tradycji Dolnego Śląska. Impreza odbyła się w Operze Wrocławskiej.

O tym, że Dolny Śląsk pielęgnuje tradycje kulturowe i ludowe można było się przekonać 1 i 2 października, kiedy to w Operze Wrocławskiej spotkały się Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespoły folklorystyczne z Dolnego Śląska.

Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich był okazją do uhonorowania gospodyń z Osieka. Członkinie, Inna Rogalska i Jolanta Stec otrzymały odznaczenia w dowód uznania za wieloletnią działalność, rozwój i promowanie Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Lubin.

Z kolei podczas IX Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, na deskach Opery Wrocławskiej można było podziwiać występy artystyczne zespołów ludowych z całego województwa oraz ze Śląska. 29 grup zaprezentowało m.in. ludowe pieśni, tańce regionu dolno- i górnośląskiego, tańce i przyśpiewki góralskie, tańce rzeszowskie, Krakowiak i Kujawiak.

Na scenie wystąpiły m.in.: Zespół Dziecięcy „Kwiatuszki Lnu”, Kapela „Kunice”, „Michalinki” z Konradówki i Piotrowic, Zespół „Janicki” z Czarnego Boru, Zespół „Polne Maki” z Grębocic, „Kostrzanie” z Kostrzy i wiele, wiele innych.

Organizatorem Festiwalu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy.

(fot. organizatora, IR)