Górnicza inwestycja w Księginicach

Na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. radni Gminy Lubin wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów i Czerniec. Przesłanką do rozpoczęcia prac nad tym projektem planu jest potrzeba budowy na obszarze naszej gminy dwóch wentylacyjnych otworów wielkośrednicowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Te otwory wentylacyjne maja być usytuowane na działce ewidencyjnej nr 346/11 w obrębie Księginice. KGHM wnioskuje także o ewentualną możliwość budowy na tej działce szybu górniczego.  W związku z tym miejscowym planem objęty zostaje obszar o powierzchni ok. 407 ha położony w obrębach: Ksieginice Siedlce, Kłopotów i Czerniec. Jest to obszar niezbędny do realizacji przez KGHM tego przedsięwzięcia, a jego dość rozległy zasięg wynika z uwzględnienia przebiegu planowanej infrastruktury technicznej.

Plan, do którego zgodnie z decyzją Rady Gminy przystąpiono będzie zmieniał  cztery inne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

(SR)