GOPS zachęca do składania wniosków

rodzina 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach informuje, że można składać wnioski o ustalenie praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych:

od 1 sierpnia 2016 roku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku.

od 1 września 2016 roku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 1 listopada 2016 roku i trwa do 31 października 2017 roku.

Realizacja rządowego programu „Rodzina 500+” przebiega w naszym urzędzie sprawnie, bez żadnych zakłóceń i komplikacji – mówi Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach. – Na dzień 20 lipca wydaliśmy 1105 decyzji, a świadczenie 500 zł miesięcznie otrzymało już 1387 dzieci – dodaje dyrektor.

Na terenie Gminy Lubin jest 1098 rodzin, które aktualnie korzystają ze świadczenia wychowawczego.

– Począwszy od 2 lipca tego roku wszystkie złożone wnioski na świadczenie wychowawcze rozpatrywane są w ciągu miesiąca, a świadczenie przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek – bez wyrównania od miesiąca kwietnia 2016r. – wyjaśnia Bronisława Dul.

Dokumenty o dofinansowanie można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach. Druki są także do pobrania ze strony internetowej http://bip.gops.lubin.pl i www.archiwum.ug.lubin.pl i można je przesłać drogą mailową.