GOPS wypłacił ponad dwa miliony złotych

rodzina 500+Minęły pierwsze trzy miesiące realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”. Z finansowego wsparcia w Gminie Lubin dotychczas skorzystało ponad tysiąc rodzin, a kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła już dwa miliony złotych.

Program „Rodzina 500 +”, to nieopodatkowane 500 złotych, które jest wypłacane rodzicom co miesiąc na każde drugie i kolejne dziecko. Natomiast na pierwsze lub jedyne dziecko, o wsparcie finansowe od rządu mogą ubiegać się rodziny o niskich dochodach.

Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia tego roku.

– Od tego dnia wpłynęło do nas łącznie 1128 wniosków, w tym 310 drogą elektroniczną. Po weryfikacji dokumentów, wydaliśmy 1095 decyzji przyznających świadczenia rodzinne. Oznacza to, że z kasy wypłacono 2.026.416,00 złotych – mówi Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach.

Rodziny, które złożyły wniosek do 1 lipca, mogą jeszcze liczyć na wyrównanie od kwietnia. Z kolei osoby, składające dokumenty po tym terminie, będą miały wypłacane świadczenie na bieżąco.
Jak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na rozpatrzenie oczekuje jeszcze 26 wniosków.

Dokumenty o dofinansowanie można składać cały czas. Zainteresowani otrzymają stosowne formularze w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach. Druki można pobrać także ze strony internetowej http://bip.gops.lubin.pl i www.archiwum.ug.lubin.pl i przesłać drogą mailową.

(JW)