GOPS podsumował rządowy program 500 +

logo500plusW ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach zakończył rozpatrywanie wniosków, które uprawniały wnioskodawców do wypłaty świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.

Na dzień 17 sierpnia 2016r. wydano 1138 decyzji. Obecnie wszystkie wnioski realizowane są na bieżąco, a świadczenie przyznawane jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

(oprac. GOPS)