Gminny Turniej Kręglarski

kregle2Jutro o godzinie 17.00 w Kręgielni RCS w Lubinie, ul. Odrodzenia odbędzie się Gminny Turniej Kręglarski. Organizatorem zawodów jest Gmina Lubin, a uczestniczyć w niej mogą mieszkańcy, pracownicy gminnych instytucji oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Lubin.

Regulamin turnieju:
Turniej zostanie rozegrany w kategorii drużynowej.
Skład drużyny: 4 osoby (bez ograniczeń wiekowych – skład dowolny).

Liczba rzutów wykonywanych przez zawodnika / zawodniczkę uzależniona od ilości zgłoszonych drużyn (jednak nie mniej niż 20).
Kolejność końcowa w turnieju to suma punktów uzyskanych przez daną drużynę.

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn oraz nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika i zawodniczki, którzy uzyskają najlepsze wyniki w turnieju drużynowym.

W sprawach szczególnych dotyczących turnieju decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Komisją Sędziowską.
Zgłoszenia i zapisy drużyn do turnieju przyjmowane są do dnia 15 października 2015 r. pod numerem telefonu: 693 – 534 – 841.