Gminny turniej ekologiczny

Z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach  po raz 25 odbył się Gminny Turniej Ekologiczny – „Ziemię mamy tylko jedną”. W konkursie brali udział przedstawiciele wszystkich szkół Gminy Lubin. Rywalizacja przebiegała w trzech obszarach: plastycznym, sportowym i wiedzy ekologicznej.

Zadanie plastyków polegało na wykonaniu plakatu „Woda – naszym skarbem”. Sportowcy zmagali się w konkurencjach sprawnościowych – „pudełkowe narty”, „woda źródłem życia”, „ekologiczny kosz”. W konkursie wiedzy uczestnicy rozwiązywali test, eko-kalambury,  zagadki i układali puzzle.

Głównym celem zmagań konkursowych było zdobywanie i poszerzanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych oraz integrowanie uczniów ze szkół wiejskiej Gminy Lubin. Zmaganiom drużyn bacznie się przyglądało  jury w składzie: Ewa Jarkowiec z Urzędu Gminy Lubin i Anna Sudoł z Nadleśnictwa Lubin.

Za pracę włożoną w przygotowanie do turnieju wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Lubinie. Organizatorzy gratulują uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom. W tym roku I miejsce zajęły dwie drużyny: reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. Na miejscu II uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.

(SP w Siedlcach, SR)