Gminny Turniej Ekologiczny – „Ziemię mamy tylko jedną”

Z okazji obchodzonego 5 czerwca Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach zorganizowano Gminny Turniej Ekologiczny – „Ziemię mamy tylko jedną”. Była to 26 edycja tego konkursu. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z czterech szkół podstawowych Gminy Lubin.

Zmagania drużyn przebiegały tradycyjnie w trzech obszarach: plastycznym, sportowym i wiedzy ekologicznej. Plastycy malowali plakaty – „Stop Smogowi”. Sportowcy mierzyli się w konkurencjach sprawnościowych:  pudełkowy curling,  ekologiczna siatka, slalom zakrętką od mleka,  strzały do bramki  kulą z gazety.  Współzawodnictwo w wiedzy ekologicznej  dotyczyło wyjaśniania  pojęć ekologicznych, rozwiązywania testu, krzyżówki, odgadnięcia rebusów, segregowania śmieci.

Tegoroczny konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością,  bogactwem i pięknem, propagowanie postaw i zachowań ekologicznych, wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji oraz integrowanie uczniów ze szkół wiejskiej Gminy Lubin

Zmaganiom drużyn bacznie się przyglądało  jury w składzie: Ewa Jarkowiec oraz Agnieszka Kmiecik – Bierzyńska z referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy  w Lubinie.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością wiedzy ekologicznej, a za pracę włożoną w przygotowanie do turnieju zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Urząd Gminy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom. W tym roku I miejsce zajęła   drużyna ze  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.  Na miejscu II uplasowała się Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce. Miejsce III zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, a wyróżnienie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie.

Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju.

(SP Siedlce)