Gminny PSZOK czynny krócej

pszokInformujemy, iż w dniach 24 i 31 grudnia 2016 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Lubin, będzie czynny do godziny 13.00. W pozostałe dni, czas pracy punktu nie ulega zmianie.

Mieszkańcy Gminy Lubin mogą zostawiać w punkcie wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poniedziałek, środę i piątek od godziny 8.00 do 14.00 oraz we wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 10.00 do 16.00. PSZOK mieści się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. „MUNDO” przy ul. Zielonej 1.