Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach

– informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

strategia 2018

Ankieta_Równość szans

Ankieta_Problemy w opinii mieszkańców