Gminny konkurs „Wizytówka wsi”

Miedzy 28 a 31 sierpnia 2018 r., powołana przez wójta Gminy Lubin komisja konkursowa, dokona wizytacji i oceny miejsc zgłoszonych do konkursu „Wizytówka wsi”.  Zwycięskie miejsce publiczne na terenie naszej gminy zostanie wybrane spośród sześć sołectw.

Do konkursu zgłosiły się sołectwa: Bukowna, Dąbrowa Górna , Gogołowice, Osiek, Ustronie i Zimna Woda. Na początku przyszłego tygodnia komisja oceni zgłoszone miejsca, szczegółowe terminy wizytacji zostaną uzgodnione z sołtysami miejscowości.

To pierwszy tego typu konkurs w Gminie Lubin, który ma dużą szansę na dosłowne wpisanie się w krajobraz naszej gminy. W prawie każdej miejscowości jest miejsce, przy którym miło się spaceruje, które pokazuje się z dumą przyjezdnym. Ogłoszony konkurs ma je dodatkowo wypromować i zachęcić mieszkańców do kształtowania wizerunku wsi.

– Nawet jeśli nie ma w danej wsi takiego miejsca, to warto je stworzyć – przekonywała kilka miesięcy temu  Anna Marzec, kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy Lubin. – Dlatego ten konkurs ogłosiliśmy  już latem ubiegłego roku, by był czas na opracowanie koncepcji, zabezpieczenie pieniędzy w funduszach sołeckich, no i oczywiście czas na stworzenie takiego miejsca lub zadbanie o niego.

Zgodnie z regulaminem ocenie konkursowej podlegać będzie najpiękniejsze miejsce na otwartej przestrzeni publicznej, zaaranżowane, ukwiecone i utrzymywane przez mieszkańców, stanowiące wizytówkę wsi. Oceniana będzie pomysłowość, zaangażowanie mieszkańców, a jeśli  miejsce to będzie  przyjazne pszczołom, to będzie można uzyskać dodatkowe punkty. Gmina Lubin już od lat aktywnie promuje bowiem wszystkie działania związane z ochroną i wsparciem pszczół.

(SR/FOT.PIXABAY)