Gminny konkurs na najpiękniejszą iluminację świąteczną

Po raz kolejny ogłoszono konkurs, w którym oceniany będzie świąteczny wystrój domów, widzianych przede wszystkim od „strony drogi”. Posesje do konkursu zgłaszają sołtysi na specjalnym formularzu, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu, mogą to także zrobić indywidualnie mieszkańcy.  Zgodnie z regulaminem,  dodatkowo ocenie konkursowej mogą podlegać posesje, które komisja wytypuje w trakcie wizytacji wsi i uzyska na to zgodę jego mieszkańca.

Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Lubinie do dnia  31 grudnia 2019 r. Do konkursu może zostać zgłoszona dowolna ilość posesji. Ocena posesji przeprowadzona zostanie do 13 stycznia 2020 r. przez komisję konkursową powołaną przez wójta Gminy Lubin. Dokładny harmonogram wizytacji wsi opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń.  W załączeniu regulamin konkursu i konieczne załączniki.

(SR)

regulamin konkursu

załącznik nr 1

załącznik nr 2