Gminne PSZOK-i znów działają

Ponownie otwarte zostały gminne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów w Oborze i Siedlcach. W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19  obowiązywać będą nowe zasady korzystania z punktów.  

– Otwarcie gminnych PSZOK-ów po ponad trzytygodniowej przerwie to nasza odpowiedź na oczekiwania mieszkańców Gminy Lubin. Otrzymaliśmy wiele sygnałów, które nas do tego skłoniły i przekonały. Wprowadzamy jednak zasady, których przestrzegania będziemy konsekwentnie wymagać, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno naszym pracownikom, jak i mieszkańcom  – mówi Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

• Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń osób koordynujących pracę punktu oraz rozładunku dostarczonych odpadów.

• Od 7 kwietnia br. na teren PSZOK pojazdy dostarczające odpady  wpuszczane będą pojedynczo. Na terenie obiektu może znajdować się tylko jeden pojazd dokonujący rozładunku.

• Rozmowa osoby przywożącej odpady  z pracownikiem obsługi w chwili weryfikacji danych może odbywać się wyłącznie przez okienko pomieszczenia biurowego.

• Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami obsługi. W sytuacji bezpośredniego rozładunku odpadów klienci PSZOK zobowiązani są do zachowania odległości minimum dwóch metrów od pracownika obsługi.

• Przy wyjeździe z PSZOK mieszkaniec samodzielnie wypisuje i potwierdza pracownikowi PSZOK własnoręcznym podpisem na oświadczeniu rodzaj i wagę dostarczonych odpadów (oświadczenia wystawione zostaną na stoliku przed kontenerem biurowym, dostępne są również na stronie Urzędu Gminy Lubin).

• Wypełnione i podpisane oświadczenie należy wrzucić do umieszczonej przy kontenerze biurowym skrzynki.

• Mieszkaniec zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania odpadów w celu wykonania w jak najkrótszym czasie rozładunku odpadów. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone innymi odpadami.

• W przypadku niedostosowania się do zaleceń, o których mowa powyżej nasz pracownik może odmówić wjazdu pojazdu do punktu rozładunku odpadów.