Gminne PSZOK-i pozytywnie ocenione

Wniosek o pozyskanie unijnych środków na budowę dwóch gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Oborze i Siedlcach otrzymał pierwszą pozytywną ocenę. Na razie analizowano go pod względem formalnym, czeka go jeszcze ocena merytoryczna.

Gminne PSZOK-i mają powstać w Oborze i Siedlcach. Obecnie nadmiar odpadów, a także śmieci wielkogabarytowe mieszkańcy Gminy Lubin muszą wywozić do PSZOK-u usytuowanego przy miejskim wysypisku śmieci. Oddają je bezpłatnie, ale dowieźć muszą we własnym zakresie.

– To spore odległości, bo nasza gmina jest bardzo rozległa, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wyszliśmy z inicjatywą stworzenia PSZOK-ów także na naszym terenie – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Gmina chce pozyskać na ten cel środki zewnętrzne w wysokości 2,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Złożony wniosek pod względem formalnym został oceniony pozytywnie.

– Choć to dopiero wstępna ocena, to już ona bardzo nas cieszy. Przez ostatnie dwa lata złożyliśmy kilkadziesiąt wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych w różnych obszarach. Robimy to we własnym zakresie, bez wsparcia firm zewnętrznych, na co zwykle decydują się samorządy, ponieważ znacząco ograniczamy w ten sposób koszty. Wymaga to olbrzymiego zaangażowania pracowników, nakładu ich pracy i umiejętności. Niestety rzadko jesteśmy w czołówce, choć wnioski są merytorycznie bez zarzutu. Dobra kondycja finansowa gminy, plasuje nas zwykle na końcu listy albo na liście rezerwowej. W przypadku dofinansowania „schetynówek”, kiedy już cieszyliśmy się z uzyskania dofinansowania, okazało się, że rządowa dotacja na ten cel została w ostatniej chwili zmniejszona i wypadliśmy z listy. Mamy nadzieję, że przypadku wniosków na PSZOK-i będzie inaczej  – dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Zadanie pod nazwą „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Lubin” obejmuje m.in. budowę placu manewrowego dla samochodów obsługujących PSZOK wraz z połączeniem z drogami dojazdowymi, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, wiat na kontenery służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz zadaszonej wiaty edukacyjnej wraz ze ścieżką edukacyjną, jak również zakup samochodu do transportu odpadów.

Wyłoniono już wykonawcę, z którym podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej tego zadania.

(MG)