Gminne przedszkole i klub dziecięcy zostają otwarte

Od najbliższej środy 6 maja ponownie zaczną działać Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce wraz z oddziałem zamiejscowym w Lubinie oraz Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim. Obowiązywać będą jednak nowe zasady funkcjonowania w placówkach. Pierwszeństwo pozostawienia dzieci będą mieli pracujący rodzice.

– Otwarcie żłobków i przedszkoli to możliwość, a nie obowiązek. Postanowiliśmy jednak z tej  możliwości skorzystać, ponieważ z przeprowadzonego wywiadu wynika, że taka potrzeba istnieje.  Problem z zapewnieniem opieki nad dzieckiem mają m.in. ratownicy medyczni, lekarze czy pracownicy sklepów, stojący na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Nie mogliśmy pozostać na to obojętni – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Samorządy miały zaledwie kilka dni na przygotowanie placówek, by mogły one funkcjonować pod ścisłym reżimem sanitarnym. Zapewnienie  płynów dezynfekujących, zakup termometrów bezdotykowych, przygotowanie izolatek – to tylko niektóre z wymogów. Grupa nie może liczyć więcej niż 12 dzieci, minimalna przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna, a rodzic z dzieckiem może się pojawić tylko w tzw. części wspólnej z zachowaniem zasady, że odległość między rodzicami czy opiekunami  musi wynieść minimum 15 metrów.

– Znamy przepisy szczegółowe i będziemy się do nich ściśle stosować. W lubińskim oddziale gminnego przedszkola stworzone zostaną trzy dziewięcioosobowe grupy, w Raszówce na razie jedna – pięcioosobowa, a w Klubie Dziecięcym pozostawienie maluchów deklarują obecnie cztery osoby – wyjaśnia Barbara Tórz, kierownik Referatu Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie.

Rodzice nie mogą posłać dziecka do placówki oświatowej, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic ma także przypomnieć dziecku, aby unikało dotykania ust, nosa i oczu. Dziecko nie może też zabierać do przedszkola przedmiotów z domu np. ulubionego pluszaka czy zabawek. Rodzice są zobligowani do poinformowania opiekunów lub dyrektora o stanie zdrowia dziecka, kategorycznie zabronione jest przyprowadzanie do placówki dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe.