Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Są aktywni, ambitni i kreatywni. Wymagają od siebie, ale także od innych,  w gąszczu codziennych obowiązków znajdują czas na realizację nowych przedsięwzięć i pomysłów odpowiadających oczekiwaniom uczniów i wymaganiom dzisiejszych czasów… Dzień Edukacji Narodowej był okazją do nagrodzenia wyróżniających się pedagogów Gminy Lubin. Życzenia skierowane były do wszystkich, którzy wykonują tę wymagającą powołania i serca pracę.

– O tych nauczycielach z całą pewnością można powiedzieć, że są w pełni współczesnymi edukatorami, którzy „nie wtłaczają, a wyzwalają, nie ciągną a wznoszą, nie ugniatają, a kształtują” – mówiła Barbara Tórz, kierownik Referatu Oświaty, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie.

W tym roku Nagrodę Wójta Gminy Lubin otrzymało osiem osób: Katarzyna Foryś, dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce, Lucyna Szudrowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszówce, Bogusława Pobol, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i pedagog w Gimnazjum w Lubinie, Violetta Stepień, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP w Niemstowie, Danuta Więczkowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP w Szklarach Górnych, Renata Oleszczyk, nauczyciel przyrody w SP w Raszówce, Anita Jakubiak, nauczyciel edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Jana Pawła II w Raszówce oraz Kinga Asmus-Kożuszek, nauczyciel matematyki w SP w Siedlcach.

– Miniony rok szklony to niełatwy czas, to okres kiedy należało zmierzyć się z reformą ustroju szkolnego, zorganizować właściwe warunki nauczania w klasach siódmych, jak również zapewnić jak najlepszą kadrę pedagogiczną. To także czas kiedy w jednostkach oświatowych realizowanych było wiele dodatkowych projektów edukacyjnych. W szkołach prowadzone były autorskie programy i  innowacje pedagogiczne. Dlatego też wszystkim dyrektorom, osobom w pełni zaangażowanym w wykonywanie swoich obowiązków przyznana została  Nagroda Samorządu Gminy Lubin – uzasadniła kierownik Barbara Tórz.

Nagrody te otrzymali Elżbieta Piasny, dyrektor SP im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, Krystyna Szarowska, dyrektor SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, Mirosława Korzeniowska, dyrektor SP im. Janusza Korczaka w Niemstowie, Elżbieta Młynek, dyrektor SP im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim oraz Mateusz Marciniak, dyrektor Gimnazjum w Lubinie.

W gronie wyróżnionych za działalność w roku 2016/2017 znaleźli się także nauczyciele z gminnych jednostek oświatowych, szczególnie zaangażowani w pracy z uczniem i na jego rzecz, osiągający wiele sukcesów pedagogicznych, wyróżniający się w swojej pracy edukacyjno-wychowawczej, często podejmujący się wielu dodatkowych przedsięwzięć i cieszący się dużym uznaniem uczniów. Nauczyciele ci są autorami programów wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i bardzo często społecznikami. Są to osoby z pasją, których efekty działań widoczne są bądź to w wynikach sprawdzianów i egzaminów końcowych, czy podczas wielu prezentacji, konkursów oraz akademii, a także mierzone sukcesami uczniów. Wyróżnienia otrzymali: Marta Mazur i Agnieszka Czerwińska-Różałow z Gimnazjum w Lubinie, Dorota Kusio, Irena Gałach i Anna Skrzyńska z SP w Niemstowie, Anna Warzocha, Małgorzata Ryś i Irena Wituszyńska z SP w Raszówce, Tomasz Haber i Adrian Dragan z SP w Szklarach Górnych, Monika Mielniczak i Małgorzata Stachowska-Socha z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce, Aldona Maziarz, Marta Orligóra i Jadwiga Demczuk z SP im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim oraz Anna Rogalska i Beata Oczyńska-Stattler z SP w Siedlcach.

Wyróżnionym pedagogom nagrody wręczali przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, przewodnicząca komisji oświaty i kultury Rady Gminy Lubin Zofia Marcinkiewicz oraz skarbnik Marzena Kosydor.

W imieniu wójta Tadeusza Kielana życzenia wytrwałości w ciężkiej nauczycielskiej pracy profesji złożył  przewodniczący Norbert Grabowski. W spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie uczestniczyli także radny Gminy Lubin, członek komisji oświaty i kultury Jan Olejnik oraz prezes oddziału ZNP w Lubinie Beata Goldszajdt i przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie Ryszard Lis.

(MG)