Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy naszych szkół oraz przedszkola, zostali wyróżnieni specjalnymi nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Było bardzo uroczyście, padło wiele słów podziękowań, wdzięczności i uznania. Pracownicy gminnej oświaty podkreślali, że cieszy ich zrozumienie i szacunek, który okazuje im się w ciągu całego roku, a dodatkową radość daje nagradzanie pasji, zaangażowania i kreatywności.  

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powołanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszej instytucji zajmującej się problematyką oświaty w Europie i w Polsce. Co roku jest to doskonała okazja do podziękowania i  nagrodzenia osób, na których opiera się proces edukacyjno-wychowawczy, za postawy pełne zaangażowania, za misję z którą na co dzień  wypełniają swoje obowiązki.

– To nasi lokalni mistrzowie edukacji, autorytety, wyrozumiali przewodnicy po świecie nauki,  których celem  jest  czynienie szkoły lepszą –  mówi Barbara Tórz kierownik referatu oświaty, kultury Gminy Lubin. – Niech przez kolejny rok wszystkim nam towarzyszy przesłanie, że pełnię życia osiąga się gdy  robi się coś ważnego, potrzebnego, to co przynosi pożytek  poszczególnym ludziom i całemu społeczeństwu.

Nagrody i wyróżnienia dotyczyły pracy w roku szkolnym 2018/2019, który  przeszedł już do historii i zdaniem osób zajmujących się oświatą był trudny w związku z wdrażaniem reformy oświaty. To był m.in. ostatni rok funkcjonowania gimnazjum i  czas pierwszych egzaminów ósmoklasistów.

W tym roku w  uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, na wniosek wójta, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej  otrzymała Elżbieta Piasny – dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.

W gronie nagrodzonych Nagrodą Wójta Gminny Lubin w roku 2019 – najważniejszą nagrodą roku  – znalazło  się siedem osób. To nauczyciele i dyrektorzy, którzy są nad wyraz  aktywni, ambitni i kreatywni. Statuetki wręczał  Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy oraz Zofia Marcinkiewicz przewodniczącą Komisji oświaty i kultury. Otrzymali je:   Lucyna Szudrowicz dyrektor SP im. Orła Białego w Raszówce,  Katarzyna Foryś dyrektor Przedszkola w Raszówce, Anna Cieleń nauczyciel  SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach ,  Agata Szymańska   nauczyciel  SP im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych,  Renata Gruca   nauczyciel SP im.  Orła Białego w Raszówce , Paulina Wiśniewska nauczyciel w SP  im. Janusza Korczaka w Niemstowie oraz Małgorzata Fedorowska nauczyciel w Przedszkolu Jana Pawła II w Raszówce.

Miniony rok szkolny to był czas kiedy w jednostkach oświatowych Gminy Lubin realizowanych było wiele dodatkowych projektów edukacyjnych, niektóre z nich to: Szach- Mat, Akademia Żaczek, unijny projekt „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”, Umiem Pływać, SKS, Mały Mistrz, Sprawny Dolnoślązaczek. Nie byłyby one zrealizowane bez dodatkowego zaangażowania dyrektorów i nauczycieli,  dlatego dyrektorów i szerokie grono nauczycieli ze wszystkich gminnych jednostek oświatowych wyróżniono gratulacjami i nagrodami. To osoby szczególnie mocno zaangażowane w pracy z uczniem i na jego rzecz, osiągające wiele sukcesów pedagogicznych, wyróżniające się w swojej pracy edukacyjno-wychowawczej, często podejmujące wiele dodatkowych przedsięwzięć i cieszące się dużym uznaniem uczniów, kierownictwa szkoły oraz  organu prowadzącego. Poniżej pełna lista nagrodzonych:

SP w Niemstowie: Ewa Raczyńska, Wioleta Wolanin, Urszula LIs-Piekielna, Monika Siedziukiewicz, Sebastian Gałach

SP w Krzeczynie Wielkim: Aldona Maziarz, Anna Barnat, Małgorzata Zapiór, Jarosław Turyk

SP w Szklarach Górnych: Tomasz Haber, Julita Bulik, Anna Kuc, Adrian Dragan, Anna Bojakowska

SP w Raszówce: Danuta Bartosz-Formago, Iwona Niemiec, Małgorzata Krac,  Anna Waszewska

SP w Siedlcach: Beata Oczyńska-Stettler, Anna Rogalska, Kinga Asmus-Kożuszek, Katarzyna Pacholska

Przedszkole w Raszówce: Monika Mielniczak, Małgorzata Wyszogrodzka,  Elżbieta Radulewicz

– Dziękujemy wam za misję, którą wykonujecie bo to coś więcej niż praca. Życzymy wam wielu satysfakcji, radości oraz szczęścia i zdrowia w życiu prywatnym – mówił Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin.

– Gratulujemy osiągnięć  życzymy aby dobra współpraca z samorządem, który rozumie problemy oświaty i skutecznie je rozwiązuje, trwała przez kolejne lata – mówili przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych Ryszard Lis z NSZZ Solidarność i Maria Komarek z ZNP.

Za wyróżnienia dziękowali także nagrodzeni. W ich imieniu wystąpiła Agata Szymańska ze Szklar Górnych i Lucyna Szudrowicz z Raszówki:

–  W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej są dla nas bardzo ważne. Dzisiaj szczególnie potrzebowaliśmy dowodów wsparcia i uznania, które otrzymaliśmy. Dziękujemy za docenienie naszej trudnej pracy nie tylko w tym dniu. Cieszy nas zrozumienie i szacunek, który nam okazujecie w ciągu całego roku szkolnego. Wiele radości daje nam fakt, że nagradzana jest pasja, zaangażowanie i kreatywność.

Nagrodzeni przypomnieli także, jak tegoroczna noblistka Olga Tokarczuk wypowiedziała się o zawodzie nauczyciela:

„Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąc w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu.”

(RED)